Datové rozvody:

  Provádíme instalace rozvodů počítačových sítí

  datovým kabelem, instalace a zapojení datových

  rozvaděčů. Provádíme montáže stožárů pro

  antény přenosů dat.